ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,11:25  อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านวินัยนักเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง
รายละเอียดผลงาน
เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณพิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2546
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,11:25   อ่าน 122 ครั้ง