ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดเขาสำรอง
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,11:29  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านวินัยนักเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,11:25  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..