ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชื่อนักเรียน : นายราเมศ บุญคง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:40   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชื่อนักเรียน : นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:39   อ่าน 495 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชื่อนักเรียน : นายนพพล ลีลาศ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:39   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายพลวัต ยุทธมณี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:38   อ่าน 477 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาณ สมุทรคีรี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:37   อ่าน 471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายธนศาร ทินวงค์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:36   อ่าน 511 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด้กชายโสภณัฐ แจ้งหิรัญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:35   อ่าน 645 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฉัตรชัย กันกระจ่าง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:34   อ่าน 539 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็ชายธนพล ว่องเกียรติคุณ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:33   อ่าน 704 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชิตณรงค์ นวลจันทร์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,15:32   อ่าน 497 ครั้ง