ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 42) 12 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้า (อ่าน 98) 17 พ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา (อ่าน 190) 03 ก.ค. 60
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 188) 06 มิ.ย. 60
มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดย นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว็บไซต์ http:/ (อ่าน 228) 18 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ "เพชรชะเมา" ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 193) 03 มี.ค. 60
เลื่อนประกาศผล ทุนเพชรชะเมา (อ่าน 209) 27 ก.พ. 60
ท่านสามารถรับชมวีดีโอการแปรอักษรได้ที่ Link ต่อไปนี้ (อ่าน 238) 10 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 308) 21 พ.ย. 59