ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
3 เมษายน 2561 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
          โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2561 และในวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านได้มีกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 โดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ เพื่อการเตรียมตัวมาเรียนเต็มรูปแบบต่อไป
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2561,21:04   อ่าน 33 ครั้ง