ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
8 มีนาคม 2561 ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดระดับเพชร
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดย นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดระดับเพชร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับเพชร และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรมการปกครองอำเภอเขาชะเมา, อบต.เขาชะเมา สมาชิกสภา, โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา และโรงเรียนในเครือข่าย ให้การสนับสนุน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,21:45   อ่าน 44 ครั้ง