ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีปัจฉิมนิเทศประะจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดยท่าน ผอ.ศักดา สรรเสริญ และคณะครู ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และอบรม มอบโอวาทแก่นักเรียน
 
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,15:23   อ่าน 40 ครั้ง