ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
22 ก.พ. 2561 งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
เปิดบ้านวิชาการ (Open House)ประจำปีการศึกษา 2560
          โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนในเครือข่ายเขาชะเมา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขาชะเมา กูภัยเขาชะเมา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยไออาร์พีซี วิทยาลัยอาเซียน วิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,10:04   อ่าน 62 ครั้ง