ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่การไม่สูบบุหรี่
16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่การไม่สูบบุหรี่
  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ สติกเกอร์ แผ่นพับ และสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นการขานรับและสานต่อกระแสความตื่นตัวของประชาชนเรื่องอันตรายของการได้รับควันบุหรี่ให้มีความต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,18:52   อ่าน 39 ครั้ง