ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
8 กุมภาพันธ์ 2561 ทำ MOU โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดา สรรเสริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาได้นำคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยนักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นจะดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามแนวทางของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวไปใช้กับเพื่อนนักเรียนในห้องเดียวกัน ให้เกิดความตระหนัก ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,23:35   อ่าน 135 ครั้ง