ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
29 ม.ค. 2561 ทำ MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ทำ MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา นำโดย นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และคณะครู
ได้ดำเนินการทำ Memorandum of Understanding (MOU)  บันทึกความเข้าใจโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยมี ดร.ภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีโรงเรียนเครือข่าย
ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา, โรงเรียนห้วยยางศึกษา, 
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา, และโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,13:55   อ่าน 86 ครั้ง