ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26 มกราคม 2561เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งให้การสนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,10:17   อ่าน 163 ครั้ง